เก้าอี้ PP-56
เก้าอี้ PP-57
เก้าอี้ PP-58
เก้าอี้ PP-61
เก้าอี้ PP-64
เก้าอี้ PP-69
เก้าอี้ PP-70
เก้าอี้ PP-71
เก้าอี้ PP-72
เก้าอี้ PP-73
เก้าอี้ PP-68
เก้าอี้ PP-54
ชั้นวางของ 5 ช่อง
โต๊ะพับ ขอบ AL 24 mm.
เก้าอี้ PP-50
เก้าอี้ PP-63
โต๊ะเข้ามุม R-60
ขนาดฉากปาติชั่น
ฉากปาร์ติชั่นครึ่งกระจกใส,ทึบ
ฉากครึ่งกระจกใสสูง120,150,180ซม.
ฉากครึ่งกระจกใส
ฉากครึ่งกระจกขัดลาย
ตัวอย่างสีผ้าฝ้ายฉากปาติชั่น
ฉากปาร์ติชั่นครึ่งกระจกขัดลาย , ทึบ
ฉากกั้นห้อง HB-017 ลายSAKURA
ฉากปาติชั่นครึ่งกระจกขัดลาย
ฉากปาติชั่นครึ่งกระจกใส
ฉากปาติชั่นครึ่งกระใส,ทึบ
เก้าอี้พักคอย DT-088
เก้าอี้แถวDT-070
ห้องตัวอย่าง
ตู้บานเปิด 2บานข้างกลางชั้นโล่ง
ตู้บานเปิด 4 บาน
โต๊ะทำงานโล่ง -ไม่มีลิ้นชัก
ตู้บานเลื่อน
ตู้บานเปิด
ตู้ลิ้นชัก
ตู้ล่างลิ้นชัก-บนชั้นโล่ง
ตู้ล่างลิ้นชัก-บนบานเปิด
ตู้ล่างบานเลื่อน-บนชั้นโล่ง
ตู้บานเปิดบน-ล่าง
โต๊ะประชุม
ตู้ไม้ชั้นโล่ง
โต๊ะทำงานเคาน์เตอร์
ตู้ใต้โต๊ะ PD-663
ฉากปาร์ติชั่นตั้งโต๊ะ
ฉากปาติชั่น เคาน์เตอร์
ฉากปาร์ติชั่น กั้นระหว่างโต๊ะ
ฉากปาติชั่น รวมแบบ
ฉากปาร์ติชั่น

      
Sitemap หมวดหมู่